بازسازی کامل لاینر GM ( به روش کروم پلیت)

به منظور کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات موتور، شرکت ماد بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده و تجربیات حاصل از ساخت لاینر، اقدام به راه اندازی خط بازسازی پیراهن سیلندر (لاینر) با روش کروم پلیت (کروم سخت) نموده است. با استفاده از این روش صاحبان این قطعات با هزینه ای حدود 40 درصد هزینه خرید لاینر نو موفق به تامین آن قطعه با گارانتی یک ساله و همان کیفیت نو خواهند بود. تا کنون بیش از 5000 عدد لاینر به این روش بازسازی و تحویل مشتریان محترم شده است.