بازسازی سرسیلندر GM

این شرکت با تکیه بر دانش فنی و تجربه مهندسین داخلی و استفاده از استانداردهای موجود و بروز شرکت های سازنده ، بازسازی و نوسازی سرسیلندر لکوموتیو GM  را به طور کامل انجام می دهد.