بازسازی پیستون آلستوم

از آنجایی که شرکت ماد برای اولین بار در کشور توانسته است با تکیه بر توان مهندسی و مدیریتی خود و همچنین با توسعه خطوط تولید قطعات و خدمات، شیوه ای نو در تولید، بازسازی و مونتاژ این مجموعه که شامل بدنه آلومینیومی و تاج فولادی است داشته، نسبت به بازسازی و گرافیت نمودن قطعات مذکور نیز مبادرت نموده است.